Allt innehåll på sajten är sponsrat av HPE
Ai

Dags att tänka om kring artificiell intelligens

Stora risker, förlorade jobb och obehag. När artificiell intelligens diskuterades under Almedalsveckan blev fokuset nästan alltid negativt, trots att det är en teknik som har potential att rädda miljoner liv och öka livskvaliteten för många fler.

Under 2019 års upplaga av Almedalsveckan fanns över 3500 programpunkter. Det tredje mest populära ämnet var digitalisering och artificiell intelligens, AI. Intresset var mycket stort och många av passen om just AI var fullbokade.

Men det var i första hand oron över AI som stod på agendan. Paneler och föreläsare kastade sig direkt in i etik, moral och problematiserande. Hur ska det bli när AI tar alla våra jobb? Och när tekniken blir helt överlägsen oss, kommer den att betrakta oss med samma intresse som vi betraktar en myrstack belägen mitt i ett motorvägsbygge? Debattörer förfasade sig, det fanns faror runt varje hörn, och menade att tekniken ska utvecklas i snigelfart med största möjliga försiktighet. Om den utvecklas överhuvudtaget vill säga, vissa ville se ett totalstopp.

AI är oerhört kraftfullt. Det finns goda skäl att hålla ett öga på riskerna. Men, möjligheterna är oerhört mycket större. Det som skedde på snart sagt varenda scen i Almedalen där ämnet diskuterades var att det blev ett totalstopp direkt. Efter allt problematiserande och oroande fanns ingen tid kvar att diskutera vad tekniken faktiskt möjliggör.

AI kan rädda miljoner liv

Varje dag dör 3287 människor i trafiken i världen. Det är nästan 1,25 miljoner människor varje år. Ytterligare mellan 20-50 miljoner skadas eller blir rörelsehindrade. En överväldigande majoritet av alla olyckor beror på den mänskliga faktorn. Självkörande bilar, där en artificiell intelligens kör bilen, har potential att rädda miljoner liv. Om vi menar allvar med en nollvision i trafiken är snabb vidareutveckling av den här tekniken helt avgörande.

Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i världen. 2018 dog uppskattningsvis 9,6 miljoner människor i sviterna av någon form av cancer. En tidig och korrekt diagnos är helt avgörande för om du överlever eller inte. Precis detta är något AI är extremt väl anpassad för att hantera. Redan idag används AI inom vården för diagnostik, bland annat av röntgenbilder, men tekniken behöver skalas upp och kostnaderna gå ner så att alla kan få tillgång till tidig screening av våra vanligaste cancerformer. Så kan vi rädda miljoner liv.

Miljoner liv kan räddas och många fler kan få ett väsentligt bättre liv tack vare tekniken.

I takt med att vi blir allt äldre drabbas också fler av oss av hjärnsjukdomar. Enligt Alzheimer’s Disease International, ADI, drabbas en person var tredje sekund av sjukdomen. Totalt handlar det om 46,8 miljoner människor i världen och de senaste tjugo åren har antalet drabbade i världen fördubblats. Även här har AI och den snabba teknikutvecklingen en nyckelroll att spela. Hewlett Packard Enterprise teknik används av forskare vid German Center for Neurodegenerative Disease just för att få nya insikter om Alzheimers sjukdom. Tidig diagnos är helt avgörande, men tekniken gör också att forskarna är närmare än någonsin att förstå vad sjukdomen beror på. Ännu en gång handlar det om miljoner liv som kan räddas och många fler som kan få ett väsentligt bättre liv tack vare tekniken.

I första hand – se möjligheterna!

Det här är bara tre exempel där AI kan rädda och förbättra våra liv. Optimering av energiförbrukning, logistik, transporter och indvidanpassad utbildning var bara några av de förslag som lyftes fram av deltagarna på ett av HPE:s seminarier under Almedalsveckan. Möjligheterna är bokstavligen oändliga och just denna aktivitet fokuserade under en timme enbart på dem.

Det finns risker med AI, i synnerhet på sikt. Det handlar inte om att vara naiv och bortse från dem. Istället handlar det om att i första hand se och ta tillvara på de möjligheter tekniken ger, sen ser vi över vilka risker och hinder vi behöver hantera på vägen. Så skapar vi en betydligt mer intressant diskussion om AI framåt. Så kan vi rädda miljoner liv och skapa ett bättre liv för oss alla med hjälp av artificiell intelligens.

Källor:

Region Gotland – Delstatistik Almedalsveckan 2019: http://dokument.gotland.se/IntegrationService.svc/GetDocumentContent?documentNumber=12811
WHO – Number of road traffic deaths: https://www.who.int/gho/road_safety/mortality/traffic_deaths_number/en/
WHO – Cancer: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer
Alzheimer Sverige – Utbredning och statistik kring minnessjukdomar: https://www.alzheimersverige.se/fakta-forskning/utbredning-och-statistik/
HPE – Enorma minnesmängder nyckel för att hittar botemedel mot Alzheimers: https://hpevoices.com/big-data/enorma-minnesmangder-nyckel-for-att-hitta-botemedel-mot-alzheimers/